Betonski stubovi za protivgradnu zaštitu

U svom proizvodnom programu firma Greeny d.o.o. proizvodi prednapregnute betonske stubove za protivgradnu zaštitu, vinograde i ograde. Za proizvodnju stubova koriste se sertifikovani materijali:

  • dve frakcije agregata (0-4 mm; 4-8 mm)
  • čist portland cement CEM I 42.5R (PC 42.5R)
  • superplastifikatori
  • voda
  • čelične žice za adheziono prednaprezanje (3xØ2.25 mm)

Za izradu stubova koristimo beton C40/50 (MB 50) proizveden na sopstvenoj savremenoj automatskoj fabrici betona prema recepturi na osnovu prethodnih ispitivanja sa upotrebom naših materijala u „Institutu za ispitivanje materijala Srbije – IMS” Beograd. Staza za prednaprezanje opremljena je čeličnim kalupima za proizvodnju stubova poprečnog preseka 70x80 mm, visokofrekventnim vibratorima sa frekventnim regulatorom, opremom za utezanje užadi, opremom za vađenje stubova iz kalupa i sečenje stubova.

U ovom momentu proizvodnim programom obuhvaćeni su sledeći tipovi stubova poprečnog preseka 70x80 mm utegnutih sa po 4 užeta od tri upredene žice Ø2.25 mm:

  • 1. TG1 – PBS-70x80x4700 mm
  • 2. TG2 – PBS -70x80x4500 mm
  • 3. TG3 – PBS -70x80x2700 mm
  • 4. TG4 – PBS -70x80x2500 mm

Po zahtevu i dogovoru sa kupcima mogu da se izrađuju i stubovi drugih dužina. Stubovi zadovoljavaju sve uslove propisane prema standardu EN 12839:2001. U pripremi je izrada nove staze koja će omogućiti veću proizvodnju kao i proizvodnju stubova poprečnog preseka 80x120 mm; 90x90 mm i 140x140 mm.